Personvernerklæring

For Marieldesign (Mariel Døssland Design)

I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn, og hvordan de brukes av Marieldesign.

Hva er en personopplysning

Personopplysninger er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

Behandlingsansvarlig

Marieldesign er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles for de formål som fremgår nedenfor. Det innebærer for eksempel at det først og fremst er oss som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. Et selskap som behandler data på vegne av oss kalles en databehandler. Når vi bruker en databehandler sørger vi for å ha databehandleravtaler med dem som regulerer hvordan de kan behandle dataen de får tilgang til.

Personopplysninger vi behandler

Vi samler inn personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Opplysninger om kundeforhold, slik som navn, kontaktopplysninger og ordreopplysninger
 • Opplysninger ved besøk av nettsiden marieldesign.no (herunder dato og tid, om du bruker datamaskin, nettbrett eller mobil, demografi, interesser, IP-adresser, etc.). IP-adresser anonymiseres.

Hvordan vi samler personopplysninger

 • Vi mottar personopplysninger direkte fra deg når du kjøper våre produkter. Disse opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne levere den tjenesten du ønsker eller for å kunne følge opp dine henvendelser.
 • Vi mottar personopplysninger direkte fra deg når du kontakter Marieldesign via kontaktskjema eller epost. Dette er nødvendig for å kunne følge opp dine henvendelser.
 • Vi mottar personopplysninger indirekte fra deg når du benytter deg av nettsiden marieldesign.no. Disse opplysningene er viktige for å kunne forbedre og tilpasse de tjenestene som vi tilbyr deg.
 • Det er frivillig å dele dine personopplysninger til oss. Visse opplysninger kan imidlertid være nødvendige for å kunne gjennomføre en eventuell avtale som du har inngått med oss, herunder blant annet opplysninger som benyttes til forsendelse av kjøpte produkter e.l.

Hva personopplysningene brukes til

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

 • For å yte og levere produkter/tjenester til deg, i forbindelse med varekjøp.
 • For å forbedre og videreutvikle Marieldesigns nettside og produkter.
 • For å overholde lovpålagte krav: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.

Hvorfor vi har lov til å behandle dine personopplysninger

Vår behandling av dine personopplysninger kan basere seg på ett eller flere av de følgende grunnlagene:

 • Ditt samtykke
 • Oppfyllelse av avtale med deg
 • Oppfyllelse av en rettslig forpliktelse
 • For formål knyttet til en berettiget interesse

Hvordan vi sikrer personopplysninger

Gjennom tiltak som blant annet jevnlig sikkerhetsvurdering, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerheten.

Hvem vi deler personopplysninger med

 • Med underleverandører, dersom det er nødvendig for at vi skal kunne levere den avtalte tjenesten. Vi inngår i slike tilfeller såkalte databehandleravtaler som regulerer adgangen til og bruken av opplysningene.
 • Med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

Informasjonskapsler (Cookies) og 3. parts løsninger

En informasjonskapsel, ofte kalt cookie, er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på brukers datamaskin når brukeren åpner en nettside.

Marieldesign bruker informasjonskapsler for å se hvordan besøkende bruker siden, og for at handlekurven skal fungere.

E-handelsplattform: WooCommerce

Marieldesign bruker WooCommerce som e-handelsplatform. WooCommerce bruker informasjonskapsler for å huske hva som ligger i handlekurven, og for å hvite hvilken handlekurv som hører til hvilken kunde. Ingen personlig informasjon lagres i disse informasjonskapslene.

Informasjonskapsler:

 • store_notice[notice id]: Tillater kunder å avvise Butikkmelding (Varighet: Sesjon)
 • woocommerce_items_in_cart: Hjelper WooCommerce med å avgjøre når innholdet / dataene i handlekurven endres (Varighet: Sesjon)
 • woocommerce_cart_hash: Hjelper WooCommerce med å avgjøre når innholdet / dataene i handlekurven endres (Varighet: Sesjon)
 • woocommerce_cart_hash: Hjelper WooCommerce med å avgjøre når innholdet / dataene i handlekurven endres (Varighet: Sesjon)
 • woocommerce_recently_viewed: owers the Recent Viewed Products widget (Varighet: Sesjon)
 • wp_woocommerce_session_: Inneholder en unik kode for hver kunde slik at den vet hvor den skal finne vogndataene i databasen for hver kunde (varighet: 2 dager)
Betalingsløsninger: Vipps, PayPal og Zettle

Marieldesign bruker Vipps og PayPal som betalingsløsning på marieldesign.no. Betalingsinformasjon for kjøp på marieldesign.no blir lagret hos Vipps/PayPal og er ikke tilgjengelig for Marieldesign.

For varer som betales i person på Marieldesigns adresse, bruker Marieldesign Zettle/Vipps som betalingsløsning. Betalinger og kontaktinformasjon i forbindelse med kjøp, gjennomføres, prosesseres og håndteres da av Zettle/Vipps.

Bring Fraktguiden for WooCommerce

Marieldesign bruker denne utvidelsen for å beregne frakt på bestillinger, og for å gi kjøperen valgmuligheter på fraktmetoder.

Google Analytics, Google Ads og Google Tag Manager

Marieldesign bruker Google Analytics for å se statistikk på hvor besøkende kommer fra og hvordan de bruker siden. Vi har aktivert Google Analytics annonseringsfunksjoner, som gir oss informajon som demografiske data og interessedata. Du kan velge bort Google-Analytics annonseringsfunksjonene her. IP-adresser blir anonymisert. Statistikk om bruken av nettsiden som samles inn av Google Analytics er anonymisert, og slettes av Google etter 26 måneder.

Marieldesign bruker Google Ads til å annonsere og markedsføre produkter i andre kanaler utenfor nettsiden marieldesign.no. Det samles statistikk som antall visninger og klikk på annonsene, hvor den besøkende er fra. Dette er informasjon som ikke kan spores tilbake til enkeltpersoner.

Vi bruker Google Tag Manager for å koble Google Analytics, Google ads og Pinterest til nettsiden vår.

Informasjonskapsler:

 • _ga: Google Analytics. Informasjonskapselen brukes til å beregne besøkende, økt, kampanjedata og holde oversikt over nettstedsbruk for nettstedets analyserapport. Informasjonskapslene lagrer informasjon anonymt og tildeler et tilfeldig generert nummer for å identifisere unike besøkende (varighet: 2 år)
 • _gid: Google Analytics. Cookien brukes til å lagre informasjon om hvordan besøkende bruker et nettsted og hjelper til med å lage en analyserapport om hvordan nettstedet har det. Dataene som er samlet inn inkluderer antall besøkende, kilden de kommer fra, og sidene som er vist i en anonym form (varighet: 1 dag)
 • _dc_gtm_UA-133787091-2: Google Tag Manager.

 Slik bruker Google informasjon fra nettsteder eller apper som bruker deres tjenester

Jetpack

Marieldesign bruker utvidelsen Jetpack for å holde oversikt over salg i WooCommerce nettbutikken (ikke for brukerstatistikk og analyseverktøy). Jetpack bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelse og funksjonalitet.

Informasjonskapsler:

 • tk_or: For siden som bruker WooCommerce. Dette er en henvisningsinformasjonskapsel som brukes til å analysere henvisningsatferd for Jetpack (Varighet 5 år)
 • tk_r3d: Brukes til de interne beregningene av brukeraktiviteter for å forbedre brukeropplevelsen. (varighet 3 dager)
 • tk_lr: På nettsteder som bruker WooCommerce. Dette er en henvisningscookie som brukes til å analysere henvisningsatferd for Jetpac (varighet: 1 år)
Facebook/Instagram

Marieldesign har linket e-handelsplattformen til Facebook og Instagram, slik at produkter kan kjøpes via Marieldesigns Instagramprofil og Facebookside. Markedsføring og annonsering på Facebook og Instagram.

Pinterest

Marieldesign bruker Pinterest til markedsføring og annonsering.

Instagram Feed

Vi bruker denne utvidelsen for å vise vår Instagram-feed på nettsiden med link til Instagram siden vår. Utvidelsen lagrer ikke personinformasjon.

reCAPTCHA

Vi har implementert Google reCAPTCHA v3 på marieldesign.no for p styrke sikkerheten på siden.
Her kan du lese Googles Personvernerklæring og Vilkår for bruk.

Cookie Notice

Utvidelsen Cookie Notice, brukes for å informere om bruk av informasjonskapsler og innhente samtykke fra brukere. Samtykket lagres i 1 måned.

Slette cookies

Kan gjøres i din nettleser. Følg linkene under for beskrivelse av hvordan det gjøres i de ulike nettleserne.

Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelsen av de overnevnte formålene med behandlingen av opplysningene. Dette gjelder likevel ikke dersom lagring er lovpålagt i en lengre periode enn det formålet tilsier.

Anonymiserte opplysninger er ikke underlagt begrensninger med hensyn til behandling, ettersom de ikke lenger kan knyttes direkte eller indirekte til en enkeltperson. Statistikk om bruken av nettsiden som samles inn av Google Analytics er anonymisert, men slettes av Google etter 26 måneder.

Dine rettigheter

Personvernlovgivningen gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret om deg.

 • Rett til å bli informert:
  • Du har rett til å bli informert om hvordan dine personopplysninger behandles av oss, noe vi gjør i denne Personvernerklæringen. Du kan også kontakte oss dersom du har flere spørsmål.
 • Rett til innsyn:
  • Du har rett til å få innsyn i personopplysninger vi har om deg. Som beskrevet i denne personvernerklæringen lagrer vi kun nødvendige opplysninger som kan relateres til deg som person, som kontaktinformasjon og betalingsinformasjon relatert til kjøp.
 • Rett til korrigering:
  • Du har rett til å få korrigert personopplysninger vi har om deg, som er unøyaktige eller ufullstendige.
 • Rett til å slette personopplysninger («rett til å bli glemt»)
  • Du har rett til sletting dersom:
   • personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn eller behandlet for (og ingen nye lovlige formål finnes)
   • din særlige situasjon gir deg rett til å motsette deg behandling på grunn av berettiget interesse (se mer nedenfor) og det ikke er noen berettiget grunn til å fortsette behandlingen
   • det rettslige grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke, og du kaller tilbake samtykket, og ingen andre rettslige grunnlag finnes,
   • personopplysningene er blitt behandlet ulovlig, eller
   • vi er lovpålagt å slette opplysningene.
  • Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som vi er lovpålagt å oppbevare i en spesifikk periode i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.
 • Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger:
  • Du har rett til å be oss begrense behandlingen av opplysninger i visse tilfeller.

Ønsker du opplysninger om personopplysningene vi har lagret om deg, eller å slette dine data, kan du ta kontakt via hei@marieldesign.no.

Dersom du mener Marieldesign ikke følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du sende en klage til hei@marieldesign.no, eller eventuelt til Datatilsynet.